Accueil | Nouvelles | En Kreyol | Pozisyon m sou rezolisyon òtograf kreyòl Akademi Kreyòl Ayisyen

Pozisyon m sou rezolisyon òtograf kreyòl Akademi Kreyòl Ayisyen

image

Pozisyon m sou rezolisyon òtograf kreyòl la apre 38 lane Minis Joseph C Bernard te lanse li nan refòm kourikoulòm lekòl la (janvye 1979).

Bonjou Prezidan Akademi Kreyòl Ayisyen, ak tout akademisyen yo

Mwen kontan obsève ke akò jiyè lane 2015 MENFP HAITI Officiel - Akademi Kreyòl Ayisyen ap vanse epi kòmanse bay rezilta. Mwen te gen chans swiv kèk deba syantifik nan mitan akademisyen yo, pwofesè Fakilte Lengwistik Aplike FLA epi kad MENFP sou kesyon an. Mwen apresye tout efò ki fè pou nou jwenn konsansis. 

Se yon gwo responsabilite ke AKA genyen pou li ede peyi a, sitou elèv ak pwofesè yo, pou yo ka sèvi pi byen ak òtograf kreyòl la.

Mèsi anpil pou akademisyen Marie Rodny Laurent pou tout èd ou te bay MENFP pou akò sa a tounen yon reyalite. Mwen te gen chans benefisye travay ou.

Mwen pa bliye gwo travay patenarya MIT-MENFP ak Michel Anne Frederic DeGraff nan lane 2013 fè nan trase wout pou lasyans ak teknoloji modènize aprantisaj kreyòl la. Travay sa a dwe kontinye.

Mwen konnen Minis Pierre Josué Agénor Cadet ap kontinye bay akò #MENFP-#AKA sa a jarèt nan kad refòm kourikoulòm la.

Pa bliye kontinye kominike sou enpòtans lang matènèl la. Anpil moun poko konprann ke se lè yon timoun metrize li, li ka reyisi lekòl, epi aprann pi byen anpil lòt lang.

Anpil jèn rate vokasyon yo epi pran wout chomaj poutèt yo bloke akoz move kalite ansèyman 2 lang ofisyèl yo, ale wè pou angle ak panyòl ki enpòtan pou yo jwenn travay, sitou nan lòt peyi.

Nan memwa Minis Joseph C Bernard, mwen remèsye nou, epi ankouraje nou kontinye deba syantifik yo nan menm lespri konsansis sa a.

Nesmy Manigat