Accueil | Opinion | Le ministère de l’Éducation nationale offre des cours de rattrapage en faveur des élèves victimes de greve

Le ministère de l’Éducation nationale offre des cours de rattrapage en faveur des élèves victimes de greve

Taille de la police: Decrease font Enlarge font

Le ministère de l’Éducation nationale a informé, dans un communiqué rédigé en créole acheminé à HPN, avoir pris des dispositions pour organiser des cours de rattrapage en faveur des élèves des écoles publiques qui n’ont pas suivi les cours durant le mois de janvier, à cause du mouvement de grève des enseignants. Le communiqué ci-dessous.

Ministè a prandispozisyon pou òganize kou ratrapaj pou elèv ki te pèdi kou nan lise yo

Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Profesyonèl ap fè tout popilasyon an konnen sitou paran ak elèv yo gen yon antant ki rive jwenn ak plizyè sendika anseyan pou satisfè revandikasyon anseyan yo e pèmèt kou yo reprann prese prese nan lekòl piblik ki te gen problèm yo.

Ministè a tou profite anonse li pral òganize san pèdi tan kou ratrapaj pou tout elèv ki pat rive swiv kou kòm sa dwa a kòz grèv anseyan yo. Konsa, ministè ap fè apèl ak jèn ki fini nan inivèsite leta yo ak nan inivesite prive yo pou yo vin pote kole nan kokenn chenn mouvman patriyotik sa.

Ministè a pral itilize teknoloji ak entènèt pou mete kou ratrapaj sa yo tou sou sit ministè a           (www.menfp.gouv.ht) ak rezo sosyal yo. Y ap disponib tou sou DVD ak CD.

Ministè a reafime volonte l pou l kontinye travay pou ranfòse sistèm edikatif ak refòm ki lanse a pou yon lòt kalite lekòl pou tout timoun. Ministè a konte sou profesè yo, paran yo, direktè lekòl yo pou sove ane lekòl sa a pou nou pa kontinye pèdi lòt jou klas ankò.

Ministè a mande tout moun alawonnbadè mete men pou nou proteje enterè timounyo.Audionow:
Etats Unis: 641.552.5200 T-Mobile/MetroPCS: 360.398.4333 Canada: 438.795.4395 514.900.6012 Bresil 021 40 42 11 31 France: 01.90.14.14.75 Republique Dominicaine 849.936.7140 Mexique 08.99.27.46.700
Studio: 718) 355-9853 / (718) 303-2551 / (509) 2813-9450 / (509) 2813-9452 / (509) 2813-9456 Adresse: 45, Rue Chavannes Port au Prince, Haiti
Email: radiocaraibesfm<at>yahoo.fr
Tél: (509)4300-4300 / 3701-4300
WhatsApp: (509) 3701-4300

-->
Notes
Pas de note pour cet article
Estimez cet article
0