Accueil | Opinion | Message de Mme Odette Roy Fombrun

Message de Mme Odette Roy Fombrun

Taille de la police: Decrease font Enlarge font
image

 AYISYEN TOUPATOU ! 

           ONÈ RESPÈ 

         Odette Roy Fombrun 

Menm jan mwen te rele anmwe kont fatra, mape rele anmwe kont manifestasyon ak grèv  kape kraze sosyete a ak ekonomi peyi a.  Fòk sa sispann paske nou vle pitit nou ale lekòl e nou pa vle tank MINUSTAH tounen nan peyi a. 

   FÒK NOU DYALOGE. FÒK NOU FÈ KONBIT 

WI SE VRE  prezidan Jovenel vini lakay mwen madi maten. Nou konnen mwen te kritike l epi mwen te mande li fè DYALOG. 

Vizit la te long paske li te enteresan anpil. Nou te brase lide sou pi fò pwoblèm peyi a ak solisyon ki posib. Mwen di li sou kisa mwen dakò ak sou kisa mwen pa dakò. 

Enpe moun pap kontan sa mwen pwal di a men fòk mwen di li byen fò pase se laverite. 

Mwen fè rankont ak enpe prezidan. M ka di se premye fwa mwen pale ak yon prezidan mwen sòti satisfè tout bon vre. Li konnen tout dosyé yo, li konprann pwoblèm pèp la, li klè ak presi sou tout bagay. 

Mwen vin konprann pwogram li ki pa tankou tout pwogram lontan yo. Yo special tankou KARAVAN nan ki se you gwo konbit gouvènman li ak popilasyon lokal yo pou rezoud enpe pwoblèm lakay, ogmente pwodiksyon nasyonal ak favorize devlopman. Sa ki manke vre se bon jan eksplikasyon, transparans ak kominikasyon. 

Mwen swete li reyisi tout bon vre pase pwojè li yo bon pou peyi a ak bon pou majorite nasyonal la.  

Li pa politisyen pase li ta pwofite pwoblèm BIDJÈ a pou regle enpe lot pwoblèm politik tankou pwoblèm Lajistis. Li di se you bidje pwogram, men pifo moun pa konpran sa. Ositou li pwal blije tounen sou li pou fè moun konprann sa li ye e pou fè bonjan antant. 

Mwen felisite li pou mobilizasyon li komanse fè pou rekonstrisyon Palè Nasyonal la e nou enkourage li fè mobilizasyon pou rekanpe Potoprens ak boulva bisantnè a ki se pòt antre lakay. Men sitou FÒK LI FAVORIZE EKSPLWATASYON RICHÈS KI TOUPATOU AN DEDAN PEYI A POU FÈ AYITI KANPE, PRAN PLAS KI SE PA LI: 

AYITI SANT ISTORIK AK KILTIRÈL KARAYIB LAAudionow:
Etats Unis: 641.552.5200 T-Mobile/MetroPCS: 360.398.4333 Canada: 438.795.4395 514.900.6012 Bresil 021 40 42 11 31 France: 01.90.14.14.75 Republique Dominicaine 849.936.7140 Mexique 08.99.27.46.700
Studio: 718) 355-9853 / (718) 303-2551 / (509) 2813-9450 / (509) 2813-9452 / (509) 2813-9456 Adresse: 45, Rue Chavannes Port au Prince, Haiti
Email: radiocaraibesfm<at>yahoo.fr
Tél: (509)4300-4300 / 3701-4300
WhatsApp: (509) 3701-4300

-->
Notes
Pas de note pour cet article
Estimez cet article
0